...

ZWEMBAD DE SCHELP | BERGEN OP ZOOM

Na een maandenlange renovatie is de Schelp geheel gemoderniseerd. Naast de optimalisatie van de water- en luchtbehandeling is er ook veel aandacht aan de beleving van de bezoeker besteed. De natuurlijke sfeer van de Binnenschelde vind je door de gehele accommodatie terug. Spanplafonds bleken de perfecte oplossing voor de afwerking van de gebogen plafonds. Met een goede akoestiek!

Folie: mat wit akoestisch

Adres: Ringbaan Oost 94 • 5013 CD Tilburg | Tel: 013 52 11 087 | Email: [email protected] 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.