...

ZWEMBAD AQUAMAR | KATWIJK

Zwembad Aquamar beschikt over drie baden met allerlei faciliteiten voor ontspanning, sport en recreatie. In het nieuwe zwembad is tevens veel aandacht voor het interieur, waarin typische Katwijkse elementen terugkomen. De gespannen plafonds zorgen voor een mooi strak uiterlijk, met een goede akoestiek.

Folie: Mat wit akoestisch

Adres: Ringbaan Oost 94 • 5013 CD Tilburg | Tel: 013 52 11 087 | Email: [email protected] 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.