...

WOONHUIS, GOIRLE

Deze woning had een mooi plafond, maar een slechte akoestiek! Om de akoestiek van de woonkamer te verbeteren heeft SPANdesign een akoestisch spanplafond bevestigd. Nu heeft de woning een mooi plafond en een goede akoestiek! Een fijne ruimte om te verblijven, zonder enige nagalm.

Adres: Ringbaan Oost 94 • 5013 CD Tilburg | Tel: 013 52 11 087 | Email: [email protected] 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.