...

WENTELTRAP UTRECHT

In het kader van milieubewust produceren en Duurzame bedrijfsvoering heeft Mars Food Europe in Veghel een ‘groene’ ruimte ingericht in hun kantoorpand voor de afdeling MVO. Door een print, van de onderkant van een boom waar ‘zonlicht’ doorheen straalt, op een translucent doek te printen waan je je in de natuur!

Adres: Ringbaan Oost 94 • 5013 CD Tilburg | Tel: 013 52 11 087 | Email: [email protected] 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.