...

SCHOLENGEMEENSCHAP
DE ROOI PANNEN, TILBURG

De Rooi Pannen dankt zijn naam aan het karakteristieke klooster in Tilburg met de opvallende rode dakpannen.  In de kapel van het klooster is nu een kantoor gevestigd. De gebogen plafonds zijn mooi strak bekleed met een akoestische folie. Waardoor niet alleen de rondingen mooi zichtbaar zijn gebleven, maar ook de akoestiek optimaal is.

Adres: Ringbaan Oost 94 • 5013 CD Tilburg | Tel: 013 52 11 087 | Email: [email protected] 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.