...

KANTOOR SPANDESIGN,TILBURG

Met een spanplafond heb je creatieve vrijheid. In het kantoor van SPANdesign hebben we gebruik gemaakt van 2 verschillende kleuren doek, wit en antraciet. De kleuren van het plafond hebben we door laten lopen op de muren. In een andere hoek hebben we een van de andere mogelijkheden van een gespannen doek toegepast: vrijheid in vorm.

Adres: Ringbaan Oost 94 • 5013 CD Tilburg | Tel: 013 52 11 087 | Email: [email protected] 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.