...

AT SEA, DRONTEN

At Sea is een prachtig gelegen restaurant aan het Drontermeer in Flevoland aan het Abbertstrand. Het totaal vernieuwde restaurant met professionele verlichting en knappende haardvuren zorgt voor gezelligheid, de stoere bar gecombineerd met de levensgrote “Nachtwacht” aan de muur geeft het restaurant een unieke sfeer waar iedereen zich thuis voelt.

Adres: Ringbaan Oost 94 • 5013 CD Tilburg | Tel: 013 52 11 087 | Email: [email protected] 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.