...

APPARTEMENT, NESSELANDE

De bewoner heeft de inrichting en lichtplan voor appartement laten maken door een interieur architect. De bestaande lichtpunten bleken niet toereikend en niet op de juiste positie te zitten.

Door plaatsen van een spanplafond valt het leiding werk, dat wordt gemonteerd tegen het bouwkundige plafond, achter het doek en zitten de lichtpunten op de juiste plaats.

Adres: Ringbaan Oost 94 • 5013 CD Tilburg | Tel: 013 52 11 087 | Email: [email protected] 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.